Bordo Bracket

Abus

Flexible mounting with non-slip Velcro straps for Bordo 5700 folding lock.
Related Items